Ren samvittighet med validerte desinfeksjons- og steriliseringsprosesser!

Visste du at du som lege (klinikkleder) har ansvaret for å velge rett type vaskedesinfektor og autoklave, sørge for at de brukes korrekt, samt å sørge for at både service og validering utføres i henhold til standard? 

​De fleste tenker naturlig nok at alt er i orden når leverandøren foretar service på maskinene, og de selv sender inn sporeprøver regelmessig. Dette stemmer dessverre ikke. - Verken service eller sporeprøver er tilstrekkelig for å bevise at maskinene leverer sterile og trygge instrumenter, og det tilfredsstiller heller ikke kravene til hva du må foreta deg.   

​Nye MDR (innført mai 2021) understreker at reprosesseringsmaskiner er å anse som medisinsk utstyr,  og dermed at korrekt oppfølging av disse er nødvendig for at helsetjenestene skal være forsvarlige (jfr. Håndteringsforskriften og Helsepersonelloven). 

​Dette innebærer at du som yter helsehjelp og som eier/drifter autoklave, vaskedesinfektor, endoskopvasker etc. har plikt til å sørge for at maskinene prosessvalideres regelmessig (det vil si hvert år, i følge Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering ved OUS).

Hva er validering?

En validering skal tydelig demonstrere at prosesser, utstyr, materialer, arbeidstrinn eller systemer faktisk fører til de nødvendige resultater. For eksempel innebærer validering av en autoklave flere kjøringer med testlaster som tilsvarer belastningene den vanligvis kjøres med, samt at lasten skal bestå av den typen instrumenter som vanligvis steriliseres i maskinen. Valideringen omfatter derfor også måten maskinen brukes på, inkl. pakkemateriale, pakkemønster osv.  Vi i Valideringsservice hjelper deg ikke bare med å få utført den påkrevede valideringen, men kommer også med tips og råd for bedre, tryggere og mer effektive arbeidsmetoder på sterilsentralen. Nøl ikke med å kontakte oss for en uforpliktende prat om dine maskiner, og hvordan du best kan få orden på valideringen. 

Både autoklave og vaskedesinfektor skal valideres. 

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen