Ing. Westad

Distributør av industrielle komponenter

Ing. Westad

AMOT temperaturventiler

Måling og logging

Utstyr for høypresisjons måling og logging av temperatur, trykk, RF, pH mm. i laboratorier, prosessindustri, rutinekontroll og validering.

AMOT ventiler

AMOTs temperaturstyrte ventiler til skip, on- og offshoreinstallasjoner, kraftverk, fjernvarme og industri.

Om oss

Ing Westad AS leverer høykvalitetskomponenter til olje- og gassindustrien, maritim industri, matindustri og medisinsk sektor. Produktserien omfatter temperaturkontrollerte ventiler, elektrisk og pneumatisk instrumentering samt utstyr for tilstandsmåling. I tillegg fører vi sikkerhetsprodukter for eksplosjonsfarlige områder. 

For måling, logging og overvåking av prosesser leverer vi profesjonelle temperatur- og trykkloggere, presisjonstermometere, pH-målere, hygrometere og refraktometere. Vi har leverer også software og skyløsninger for innsamling, visualisering og bearbeiding av måle-/loggedata. 

Vårt mål er å levere produkter av høy kvalitet, samt tilsvarende service.

Ta kontakt i dag for tilbud på utstyr til ditt anlegg!

Gå til toppen