Installasjon av din Amot-ventil

AMOT temperaturstyringsventiler har et bredt spekter av bruksområder, og kan settes opp både som blandeventil og fordelingsventil. Ventilen fungerer ved at en del av væskestrømmen ledes inn i en annen sløyfe ved en viss temperatur – for eksempel til en kjøler eller tilbake til varmekilden. Typiske bruksområder er temperaturkontroll av kjølevæsker, smøreoljer, vann i fjernvarmeanlegg etc. Kontakt oss for råd og veiledning i forhold til ditt behov, så finner vi riktig ventil til deg.

Nedenfor finner du noen eksempler på installasjon av ventilene – både de selvregulerende voksventilene (modell B, C, D, E, H, J og R) og ventilene utstyrt med elektrisk eller pneumatisk aktuator (modell G).

Selvregulerende termostatventiler:

Blanding av væskestrøm (blandeventil)

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å blande væskestrømmer, kobles port C i eksemplet vist til høyre til den kalde væskestrømmen fra kjøleren. Port B tar inn varm væske fra bypass-ledningen, og væsken forlater port A og returnerer til varmekilden. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A.

Deling av væskestrøm (fordelingsventil)

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å dele en væskestrøm kobles port C i eksemplet til venstre til kjøleren, og port B til kjøler-bypass. Temperaturen registreres i innløpsporten (A), og termostatelementets innstilling avgjør ved hvilken temperatur væske ledes via kjøler eller via bypass.  

Ventiler med aktuator:

Blanding av væsker

For eksempel konfigureres kontroll av smøreoljetemperatur vanligvis i en blandingsapplikasjon, der returoljens temperatur måles. Temperaturen måles normalt så nært varmekilden som mulig. 

Fordeling av væskestrøm

Ved kontroll av kjølevæsketemperatur i for eksempel en bensin- eller dieselmotor avføles væskens temperatur i utløpet fra motoren. Ventilen sender væsken enten til en kjøler eller til bypass, slik at korrekt temperatur opprettholdes. Temperaturen måles normalt rett ved utløpet fra varmekilden.

Styring av ladelufttemperatur

En intercooler brukes til å avkjøle luft med høy temperatur som går fra turboladeren til en motor.

I denne applikasjonen regulerer G-ventilen strømmen av kjølevann gjennom intercooleren og øker dermed effektiviteten, forbedrer ytelsen og bidrar til å møte dagens miljøkrav.

Gå til toppen