Modell 2470: Toveis termostatventil

2470 er en toveis temperaturreguleringsventil med ekstern føling av temperatur som regulerer eller lukker for væskestrøm. Avhengig av oppkobling kan ventilen regulere enten det følte mediet eller en annen væske. 2470-ventilen bruker et svært pålitelig vokselement innkapslet i en bronseholder, noe som gir store ventilutslag ved temperaturendring. Ved behov for ekstra elementlengde, kan denne utvides. Finnes også med rustfritt hus.

Egenskaper og fordeler

  • "Tuklesikre" temperaturinnstillinger fra 21 til 121°C (70 til 250 ° F)
  • Eksternt følt temperatur
  • Kan åpne eller lukke ved stigende temperatur
  • Vann-/dampbesparende

MODELL 2470B (-) 1

Åpner ved temperaturstigning over settpunktet, og lukkes ved synkende temperatur. På grunn av ventilsetet av nitrilgummi tåler enheten (fullt åpnet) 8,6 bar (125 psi) vanntrykk uten å lekke. For å oppnå maksimal levetid fra temperaturelementene må ventilen ikke stå kontinuerlig ved mer enn 30°C over åpningspunktet. Hvis det er påkrevet at ventilen opererer under slike driftsforhold, kontakt Ing. Westad AS for alternative elementer.

MODELL 2470B (-) 3

Lukker ved temperaturstigning over settpunktet, og åpner på fallende temperatur. På grunn av ventilsetet av nitrilgummi tåler enheten (fullt åpnet) 8,6 bar (125 psi) vanntrykk uten å lekke. For å oppnå maksimal levetid fra temperaturelementene må ventilen ikke stå kontinuerlig ved mer enn 18°C over åpningspunktet. Hvis det er påkrevet at ventilen opererer under slike driftsforhold, kontakt Ing. Westad AS for alternative elementer.

Gå til toppen