Chalwyn diesel engine safety solutions

Drift av dieselmotorer i eksplosjonsfarlige miljøer er en alvorlig sikkerhetsrisiko. Et utslipp av brennbar gass eller hydrokarbondamp kan oppstå når som helst, og trekkes inn i motorens luftinntak. Forsøk på å stanse motoren ved å slå av tenningen vil ikke fungere, da den fortsetter å gå på den eksterne drivstoffkilden. 

Dieselmotoren vil fortsette å akselerere, en situasjon som vil føre til farlig mekanisk svikt eller en flashback-eksplosjon som antenner de lekkende hydrokarbonene i atmosfæren rundt. Flere store ulykker har hatt dieselmotorer som antennelseskilde, ofte med dødelige og katastrofale konsekvenser. Den eneste effektive måten å forebygge dette på er å montere automatisk luftinntaksventil (Positive Air Intake Shut Off Valve) på alle utsatte motorer

Valg av løsning

Systemguidene under til venstre hjelper deg langt på vei i å finne riktig ventil og tilbehør til din applikasjon. Ikke nøl med å kontakte oss – vi er her for å hjelpe deg.​

Viktig å tenke på underveis i valg av system:

  • Hva er diameteren på innsuget?
  • Skal ventilen plasseres før eller etter evt. turbo? Etter intercooler er alltid ok, etter turboen kan temperaturen bli for høy
  • Innsugsslanger-/rør må tåle vakuumet som oppstår når ventilen aktiveres – lange innsugsgater bør være relativt stive
  • Hvordan skal ventilen aktiveres? Manuelt, ved signal fra dynamo, pick up, oljetrykk eller annet?
  • Failsafe system eller ikke? Mao: skal ventilen lukke ved fravær/tap av spenning , eller lukke når det gis et aktivt signal?
  • Skal systemet være godkjent for EX-område eller ikke?
Gå til toppen