Amot treveis termostatventil brukt som blandeventil

Væske fra kjøler blandes med varm væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Port C kobles til den kalde væskestrømmen fra kjøleren. Port B tar inn varm væske fra bypass-røret. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A, og returnerer til varmekilden.

Eksempler på varmekilde kan være motor, girkasse, kompressor etc.

Væske fra varmekilde blandes med kald væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Port C kobles til væskestrømmen fra varmekilden. Port B tar inn kald væske fra bypass-røret. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A, og returnerer til kuldekilden.

​Eksempler på kuldekilde:

Gå til toppen