How to choose the right type of Amot valve

Sjekkliste

 • Flow Rate

 • Aktueringsmåte

 • Flowkonfigurasjon

 • Husmateriale

 • Tetningmateriale​

 • Elementer

 • Spesielle tilvalg

Ventilguide​

AMOT tilbyr et stort utvalg av størrelser, aktiveringsmetoder, ventilmaterialer og tilpassede funksjoner.

Valg av rett ventil krever derfor en nøye vurdering både av hvordan ventilen skal brukes, og av miljøet der den skal arbeide.

Flow Rate (GPM)

Noe av det første du bør vurdere er nødvendig strømningshastighet/flow, da dette er avgjørende for diameteren på ventilen. Hvis du kjenner flowen, hjelper diagrammet nedenfor deg med å begrense valgene. Merk at verdiene er for vann; væsker med lavere viskositet vil redusere maks flow for hver enkelt ventilstørrelse.

Aktueringsmåte​

Det er viktig å vurdere både tekniske og forretningsmessige krav når du avgjør om det optimale valget er en helautomatisk termostatventil, eller en elektrisk eller pneumatisk aktuert temperaturreguleringsventil. 

Selvaktuerte ventiler

“Fit & Forget-løsning”

 • Forhåndsinnstilt temperatursetting

 • Standard kontrollområde (+/- 3-5°C)

 • 100% autonom; ingen ekstra deler kreves

 • Helmekanisk

Ekstert aktuerte ventiler 

“Optimalisering av ytelse”

 • Fleksibel temperaturjustering

 • Presis temperaturkontroll (+/-1°C)

 • Komplett system: kontroller, temperatursensor etc.

 • Krever elektrisk eller pneumatisk aktivering

Flowkonfigurasjon

Amot temperaturkontrollventiler virker like bra både som blandeventil og fordelingsventil. Se illustrasjonene under.

Blandeventil

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å blande væskestrømmer, kobles port C til den kalde væskestrømmen fra kjøleren. Port B tar inn varm væske fra bypass-ledningen, og væsken forlater port A og returnerer til varmekilden. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A.

Fordelingsventil

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å dele en væskestrøm kobles port C til kjøleren, og port B til kjøler-bypass. Temperaturen registreres i innløpsporten (A), og termostatelementets innstilling avgjør ved hvilken temperatur væske ledes via kjøler eller via bypass.  

Husmateriale​

Ulike materialer for ulike bruksområder:

 • Støpejern: Generell bruk for de fleste vann-, glykol- og oljesystemer

 • Duktilt jern: Høy styrke til lavere pris enn stål; best for marine applikasjoner

 • Stål: Høy styrke, høyt trykk

 • Rustfritt stål: Høyeste korrosjonsbestandighet, høy styrke, høyt trykk

 • Bronse: Best for saltvann og marine applikasjoner

 • Aluminium: Lavpris, høytrykksservice

Tetningsmaterialer

Tetninger i buna er standard, og fungerer best for petroleumsbaserte oljer, vann og glykol.

AMOT tilbyr alternative tetningsmaterialer for applikasjoner der buna ikke er kompatibel med arbeidsvæsken: 

Viton: Høy temperatur og syntetiske oljer

Neopren: Kjøleapplikasjoner med ammoniakk eller freon

Elementer

Standard bronse- og stålelementer fungerer godt for de fleste bruksområder.

Hvis applikasjonen imidlertid inneholder etsende væsker, slik som ammoniakk eller saltvann, anbefaler vi nikkelbelagte elementer for bedre bestandighet.

Lekkasjehull

Lekkasjehull bores for å tillate en liten væskestrøm. Dette gjøres av følgende aårsaker:

 • for å la en liten væskestrøm gå gjennom kjøleren ved oppstart, noe som forjorter oppvarmingssyklusen

 • For å opprettholde en viss strømning gjennom kjøleren for å forhindre kondens, eller i ekstreme tilfeller frysing. Dette i tilfeller der tilsetningsstoffer ikke er tilgjengelige eller ikke brukes

 • I applikasjoner der ventilen brukes som en 2-veis ventil. Med port "B" blokkert, når kretsen er kald og porten lukket, er lekkasjehull nødvendig for å sikre liten strøm til elementet slik at dette kan registrere temperaturendring og tillate ventilen å fungere etter hensikten

Manuell override

Amot BR-serien er utstyrt med manuell overstyring som tillater en progressiv åpning av ventilen. Manuell overstyring er ofte et krav for marine applikasjoner. I automatisk modus vil ventilen kontrollere temperaturen automatisk, men ved å dreie justeringsmutteren på toppen av ventilen vil elementet bevege seg mot sin kalde (utvidede) stilling, uavhengig av temperatur.

Det finnes en posisjonsindikator på hver manuelle overstyring som viser elementposisjonen under manuell drift. Hver termostatenhet har sin egen manuelle overstyring.

Manuell overstyring skal bare brukes i en nødsituasjon eller termostatfeil.

Alle G-ventiler har manuell overstyring innebygd i aktuatorenheten.

Spesielle funksjoner

Du bør også vurdere om applikasjonen din krever spesielle funksjoner. Slike spesialfunksjoner på ventilen kan omfatte:

 • Elementlekkasjehull

 • Manuell overstyring

 • Ikke-standard endekoblinger

 • Bransjesertifiseringer

Gå til toppen