Vedlikehold, service og reparasjon av elektrisk aktuator

AMOTs elektriske aktuatorer er teknisk avanserte apparater bestående av svært mange komponenter, både mekaniske og elektroniske.

Aktuatorene har flere sikkerhetssystemer, slik som endebrytere, overvridningsvern, heater som varmer elektronikken hvis klimaet er for kaldt, samt varsel ved fare for overopphetning. Noen av modellene har også diagnosefunksjonalitet som rapporterer hva som er eventuelt er feil.

Når bør jeg foreta service på aktuatoren?

Erfaringen er at det ikke lønner seg å bytte ut komponenter før det evt. oppstår feil, med unntak av kondensatoren, som er enkel å bytte.

Finn deler til riktig aktuatormodell

AMOT leverer mange ulike modeller EL-aktuatorer. Aktuatorene har ulike egenskaper, derav ulik oppbygning og pris. De mest brukte modellene er EA100 og EB100 som benyttes på AMOTs ACV'er (Actuated Control Valves) på ventilstørrelser opptil DN200. Tallet 100 refererer til at maks dreiemoment i dette tilfellet er 100Nm. Aktuatorer med maks dreiemoment 200Nm benyttes til ventiler i dimensjon DN250 og større. Da blir betegnelsen hhv. EA200 og EB200.

Forventet levetid aktuator

Forventet levetid for AMOTs elektriske aktuatorer er mer enn 10 år. Det finnes 30 år gamle installasjoner som fortsatt fungerer fint. Imidlertid kan feil og mangler ved systemets design og oppsett resultere i krevende arbeidsforhold for aktuatoren – med redusert levetid som konsekvens. Eksempler på slike forhold er løsninger hvor aktuatoren blir stående og kontinuerlig «jage» frem og tilbake, slik at aktuatoren slites unormalt rask

Positioner eller ikke?

Positioner er funksjonen som gir tilbakemelding til styringssystemet om rotorens posisjon (fra 0° til 90°), vanligvis med analogt signal 4-20mA. Både EA- og EB-aktuatorene kan leveres med eller uten postioner. 

Aktuatorens modellkode forteller om aktuator er med eller uten postioner, samt hvilken dreieretning de er konfigurert for.

Eksempler på aktuatorer uten positioner, dvs. switched live:

 1. EA10017S2200-AA      220VAC switch live 0-90° man.o.ride

 2. EB100BAAAA-AA        220VAC switch live 0-90 man.o.ride

Eksempler på aktuatorer med positioner:​​

 1. EA10017S220A-AA      220VAC 4-20mA IN/OUT CW man.o.ride 0-90°

 2. EA10017S220E-AA      220VAC 4-20mA IN/OUT CCW man.o.ride 0-90°

 3. EB100BBBBA-AA        220VAC 4-20mA IN/OUT CW man.o.ride 0-90°

 4. EB100BBCBA-AA        220VAC 4-20mA IN/OUT CCW man.o.ride 0-90

Amot EB100-aktuatorer har denne svarte, store boksen montert uansett om aktuatoren har positioner eller ikke
Amot EB100-aktuatorer har denne svarte, store boksen montert uansett om aktuatoren har positioner eller ikke
Amot EA100-aktuatorer har denne smale, svarte boksen montert hvis aktuator har positioner
Amot EA100-aktuatorer har denne smale, svarte boksen montert hvis aktuator har positioner

Reservedeler AMOT EA-aktuator

 1. 47881X-DSX              POSITIONER FOR CLOCKWISE ROTATION ON                                            INCREASING MA SIGNAL

 2. 47881X-DSY              POSITIONER FOR ANTICLOCKWISE ROTATION                                          ON INCREASING MA SIGNAL

 3. 82434X001               EA100 ACTUATOR COVER O RING

 4. 82434X002               EA200 ACTUATOR COVER O RING

 5. 82434X003               1K POTENTIOMETER

 6. 82434X004               SK POTENTIOMETER

 7. 82434X006               110V HEATER

 8. 82434X007               220V HEATER

 9. 82434X009               220V CAPACITOR

 10. 82434X011               110V CAPACITOR

 11. 82434X014               POSITION LIMIT SWITCH PAIR

 12. 82434X015               EA100 HANDWHEEL KIT

 13. 82434X016               JEA200 HANDWHEEL KIT

 14. 47981L017                TERMINAL BLOCK (1 TO 11)

 15. 47981L018                TERMINAL BLOCK (12 TO 22)

 16. S8R40KB-HK13         EL-motor for actuator 230VAC

Reservedeler AMOT EB-aktuator

 1. 49261X001               POWER MODULE

 2. 49682X                      POSITIONER

 3. 81567X                      BELT REPLACEMENT KIT

 4. 82434X001               EB100 ACTUATOR COVER O RING

 5. 82434X002               EB200 ACTUATOR COVER O RING

 6. 82434X005               HALL SENSOR

 7. 82434X006               110V HEATER

 8. 82434X007               220V HEATER

 9. 82434X008               220V CAPACITOR

 10. 82434X010               110V CAPACITOR

 11. 82434X012               POSITION LIMIT SWITCH SET

 12. 82434X013               TORQUE LIMIT SWITCH SET

 13. 82434X015               EB100 HANDWHEEL

 14. 82434X016               EB200 HANDWHEEL

 15. S8R40KB-HK13         EL-motor for actuator 230VAC

AMOTs policy for service og reparasjon av aktuatorer

AMOT er svært tilbakeholdne med å ta inn brukte aktuatorer for reparasjon og service. Det skyldes at de har erfart at det sjelden er regningssvarende å reparere. Det er et omfattende arbeide å diagnostisere aktivatorer med feil. Det å finne én feil betyr ikke automatisk at alle feil er funnet. Dessuten er enkelte typer feil vanskelig å avdekke da de kun opptrer i gitte situasjoner. Etter reparasjon og service står man fortsatt med en aktuator som ikke er ny. Komponenter med lang driftstid bak seg kan fungere OK under diagnosearbeid og service, men likevel ha begrenset levetid etter reparasjon og service. AMOT kan uansett ikke utstede noen form for garanti for brukstid etter reparasjon og service. I tillegg påløper kostnader knyttet til frakt og håndtering fra skip til fabrikk, og senere tilbake. Summa summarum er det ikke regningssvarende å sende inn aktivatorer for reparasjon. AMOTs hovedregel er derfor å avvise forespørsler om service og reparasjoner. 

Dokumentasjon

Vi skaffer relevant dokumentasjon for din aktuator.
Herunder koblingsskjema, datablad, COC samt
Operation, Installation and Maintenance Manual. 

Gå til toppen