Modell BO: Treveis termostatventil

AMOT Modell B termostatventiler er helautomatiske, treveis-ventiler som styres av temperaturen i passerende væskestrøm. Ventiltypen sikrer svært pålitelig temperaturstyring av for eksempel kjølevæske eller smøreolje, og passer for prosesskontroll og industriapplikasjoner der væsker skal blandes eller deles avhengig av temperatur. Ventiltypen kan også brukes til å styre temperaturen i varmegjenvinningssløyfer for å sikre korrekt motortemperatur og for å maksimere varmegjenvinning. 

  • Ingen ekstern strømkilde behøves – enkel og rimelig installasjon
  • Ingen innstillinger eller konfigurasjon trengs –  "fit and forget"
  • Består av få deler – enkelt og rimelig vedlikehold
  • Robust design som tåler mye støt og vibrasjoner
  • Fleksibel installasjon – fungerer i enhver monteringsposisjon
  • Automatisk selv-følende styring med positiv proporsjonal ventilaktuering
⌀ "⌀ mmMax Flow [m3/t]Max Flow [US gpm]Max Anbefalt Trykkfall [bar/psi]
1,5 40 25 109 0,5 / 7 
50 30 133 0,5 / 7 
2,5 65 55 228 0,5 / 7 
80 60 264 0,5 / 7 
3 (m/3 elementer) 80 83 365 0,5 / 7 
100 120 528 0,5 / 7 
125 185 796 0,5 / 7 
150 175 1194 0,5 / 7 
200 400 1750 0,5 / 7 

Temperaturområder: 13-116°C (55-240°F)

​Tilgjengelige materialer: Aluminium, bronse, støpejern, duktilt jern, karbonstål, Stainless Steel​

Tilkoblinger: Gjenget: BSP, NPT Flenset: DIN, JIS, ANSI, US Navy 

Eksempel på/forklaring av Amot BO-ventil modellkode: (Se også forklaringstabell i datablad s. 8)

3BOCB1000100AA: 3'' ventil uten manuell override (BO), støpejern (C), flens PN10 (B) og 100°F element (100), standard element uten override med buna N/Nitril-tetning (01), leak hole størrelse (0), leak hole antall (0, ingen kundetilpasninger (AA)​

33BOCB1000100AA: samme som over, men med tre elementer​

4BOCB1000100AA: samme som over, men 4'' ventil

4BOCB0950100AA: samme som over, men med 95°F element

Drift:

Ventilen leveres med temperaturelementene fabrikkinnstilt til den nominelle temperaturinnstillingen. Temperaturen avføles ved port A som forblir åpen for Port B (bypass) fram til væsketemperaturen når et punkt på 5-10°C under den nominelle innstillingen. Når temperaturen fortsetter å stige, beveger skyveventilen seg for å lukke Port B og åpne Port C (koblet til kjøleren eller varmeveksleren). Port B er helt lukket 4 - 6°C (8 - 10°F) over den nominelle innstillingen . Ventilen regulerer kontinuerlig væskestrømmen for å opprettholde den nominelle temperaturen. For optimal kontroll skal systemet være dimensjonert slik at omtrent halvparten av den totale væskestrømmen passerer gjennom kjøleren ved full belastning.

Gå til toppen