Amot treveis termostatventil brukt som fordelingsventil

Væske fra varmekilden går gjennom ventilen og fordeles ut til hhv. kjøler og bypass ut fra gitt settemperatur

Port A kobles til væskestrøm fra varmekilden. Port C kobles til kjøleren. Port B kobles til bypassport/kjølerens utløp. Termostatelementet ved port A sørger for å fordele den varme væsken, ved at forholdet mellom væskemengden til bypass og til kjøler reguleres.

​Eksempler på varmekilde kan være motor, girkasse, kompressor etc

Væske fra kjøleren går gjennom ventilen og fordeles ut til hhv. varmekilde og bypass ut fra gitt settemperatur 

Port C leder kald væskestrøm til varmekilden. Port B leder kald væske til bypass-røret. Termostatelementet sørger for å fordele flow til hhv. gjennom kjøler og bypass i riktig forhold, slik at ønsket temperatur entrer port A.

​Eksempler på kuldekilde:

Gå til toppen