Modell H: Treveis termostatventil

AMOT Model H termostatventiler er helautomatiske, 3-veis temperaturregulatorer for deling eller blanding av væsker, og brukes gjerne som en pålitelig regulator av væsketemperatur i kjølevæske eller og smøreolje. Ventilene er også egnet for prosesskontroll og industrielle applikasjoner eller i varmegenvinningssløyfer. 

Egenskaper og fordeler

  • "Tuklesikker" temperaturinnstilling
  • Selvaktuert

Applikasjoner

  • Motor- og kompressorkjølesystem
  • Smøreoljesystemer
  • Varmegjenvinningssløyfer
  • Prosesskontroll
  • Temperaturblanding eller omdirigering
Ø "Ø mmMax Flow [m3/t / US gpm]Max Trykkfall [bar/psi]
100 200 / 875 0,5 / 7 
125 342 / 1496 0,5 / 7 
150 370 / 1618 0,5 / 7 

Temperaturområde: 13-116°C  (55-240°F)

Tilkoblinger: Flenset

Tilgjengelige materialer: Stål

​Drift:

Ventilen leveres med temperaturelementet fabrikkinnstilt til nominell temperaturinnstilling. Temperaturen registreres ved port A, som er åpen til port B (bypass) til væsketemperaturen når et punkt 3-6°C (5-10°F) under den nominelle innstillingen. Når temperaturen fortsetter å stige beveger skyveventilen seg for å lukke port B og åpne port C (koblet til kjøleren eller varmeveksleren). Port B er helt lukket når temperaturen er 4-6°C (8-10°F) over den nominelle innstillingen. Ventilen modulerer kontinuerlig væskestrømmen for å opprettholde den nominelle temperaturen. For optimal kontroll skal systemet være dimensjonert slik at omtrent halvparten av den totale væskestrømmen passerer gjennom kjøleren ved full belastning.

Gå til toppen