Modell E: Treveis termostatventil

AMOT Modell E termostatventiler er tilgjengelige i et bredt utvalg av størrelser og konfigurasjoner. Ventilene kan monteres i alle posisjoner, og bruker det velprøvde voksprinsippet for å aktivere 3-veis temperaturelementene, og kan brukes både som fordelingsventil og blandeventil. Eksempler på bruksområder kan være begrensning av maksimumstemperatur på forsyningssystemer for varmtvann, i sentralvarmesystemer for å unngå overoppheting av plastrør, elektronikk- og batterikjølingskretser, kjøling av pumpesystemer eller smøreolje, og i prosesskontroll av diverse slag.

  • Ingen ekstern strømkilde behøves – enkel og rimelig installasjon
  • Ingen innstillinger eller konfigurasjon trengs –  "fit and forget"
  • Består av få deler – enkelt og rimelig vedlikehold
  • Fleksibel installasjon – fungerer i enhver monteringsposisjon
  • Automatisk selv-følende styring med positiv, proporsjonal ventilaktuering
Ø "Ø mmMax Flow [m3/t]Max Flow [US gpm]Max Anbefalt Trykkfall [bar/psi]
1 1/2 40 18,3 79 0,5 / 7 

Temperaturområder: 29°C-114°C  (85°-237°F)

Tilgjengelige materialer: Hus i bronse, støpejern, karbonstål eller stainless steel

Tilkoblinger: Gjenget eller flenset

Drift:

Ventilen leveres med temperaturelementene fabrikkinnstilt til den nominelle temperaturinnstillingen. Temperaturen avføles ved Port A som forblir åpen for Port B (bypass) til væsketemperaturen når et punkt 4-6°C (8-10°F) under den nominelle innstillingen. Når temperaturen fortsetter å stige, beveger skyveventilen seg for å lukke Port B og åpne Port C (koblet til kjøleren eller varmeveksleren). Port B er helt lukket 4-6°C (8-10°F) over den nominelle innstillingen. Ventilen regulerer kontinuerlig væskestrømmen for å opprettholde den nominelle temperaturen. For optimal styring må systemet være dimensjonert slik at ca. 50% av den totale væskestrømmen passerer gjennom kjøleren ved full belastning.

Gå til toppen