Bruksområder for Amot temperaturregulerings-ventiler

Varmevekslere 

Amot termostventiler kan brukes i forbindelse med varmeveksleren for å holde smøreoljen eller kjølevæsken på passende arbeidstemperatur

Smøreolje og vannstasjoner​

En smøreoljestasjon skal gi ren smøreolje til lagrene, tannhjulene, stemplene og andre deler på de industrielle maskinene, for eksempel sentrifugalkompressorer, blåser, petrokjemiske pumper, aluminiumsfolievalsverk, turbiner, etc. 

Vannstasjoner kan gi rent vann stabilt trykk og flow for industriellmaskiner som vannpumper, luftkompressorer, varmevekslere osv.

Dieselmotorer​

Amot temperaturreguleringsventiler bidrar til å forbedre effektiviteten og modernisere ytelsen til dieselmotorer ved å regulere kjølevann, smøreolje og temperatur på sekundærvannet. Ventilene reduserer oppvarmingstiden, reduserer utslipp og begrenser nedetid.

Hvis du opplever lang oppvarmingstider, hvit røyk som fra eksosen eller problemer med å regulere væsketemperaturen på tomgang, trengs en Amot temperaturreguleringsventil.

Maskineri for oljebransjen

Amot termostatventiler er meget populære på fracking-enheter, betongblandere og annet tungt maskineri. 

Som produsent av kvlitetskomponenter for industrien siden 1948, vet AMOT at nøkkelen til god business er å holde utstyret i optimal stand.

Varmekjeler og kjølere​

I et ikke-kondenserende kjelesystem kan driftsproblemer oppstå hvis temperaturen på returvannet ikke holdes under kontroll. Hvis vannet som kommer tilbake til kjelen blir for lav, kondenseres røykgassen, noe som vil føre til korrosjon på kobberribbene i kjelen. Omvendt, hvis temperaturen på returvannet er for høy, kan det føre til termisk sjokk, en tilstand der en plutselig endring i temperaturen forårsaker rask og ujevn utvidelse og sammentrekning av kjelens struktur, noe som kan ødelegge hele kjelen.  ​

Løsningen? Amot termostatventil eller aktivert temperaturreguleringsventil.

Luftkompressorer

Kontroll av oljetemperaturen avgjørende for kompressorens ytelse. Temperaturen må holdes innenfor et lite vindu for å opprettholde oljeviskositeten. Hvis oljen blir for varm, fortynnes oljen og forårsaker overdreven slitasje på roterende deler. Blir temperaturen for kald, danner luften kondens på kompressordelene slik at de slites raskere.

AMOT har en portefølje av robuste produkter designet for å forbedre ytelsen og effektiviteten.

Turbiner

Strømproduserende utstyr møter i dag strengere utslippsregler og større konkurranse enn noen gang tidligere. Derfor må utstyret gå med optimal effektivitet både for å redusere kostnader ved og utslipp i forbindelse med energiproduksjon.

AMOT har en portefølje av robuste produkter designet for å forbedre ytelsen samt minimere nedetiden på turbiner.

Vindkraft og fornybar energi

Amot termostatiskventiler kan brukes på frekvensomformere og kjølesystemer for kontrollskap slik at kjølevæsken holder passende arbeidstemperatur. Amot-ventilen er en viktig ressurs for selskaper som fører an i overgangen til fornybar teknologi. Amot-produkter gjør systemene dine enda mer effektive, og øker dermed den positive innvirkningen på miljøet
Gå til toppen