Kvalitet og miljø

ISO 9001/14001

Ing. Westad AS er en liten aktør som erkjenner at vår virksomhet påvirker omgivelsene.

For oss er det viktig å ha et miljøstyringssystem som gir oss kontroll over våre miljøaspekter og for å kunne minimere negativ påvirkning på miljøet.

 • Vi skal følge både offentlige og egne krav mht. miljø

 • Vi skal ha tydelige miljømål basert på risikoanalyser, og et program for oppfølging av disse

 • Vi skal arbeide for kontinuerlig å forbedre våre miljøprestasjoner

 • Vi skal arbeide målrettet for at industri og fartøy vi leverer til skal ta i bruk de beste løsningene, også miljømessige

 • Vi tar hensyn til livsløpsperspektivet i innkjøp og utvikling både for bruk og videresalg

 • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljøambisjoner og hvordan vår virksomhet arbeider for å kontrollere våre miljøaspekt

 • Vi kommuniserer aktivt vår miljøprestasjon til allmennheten

Det er også et mål for oss å hjelpe kundene våre til å oppnå sine egne miljø- og kvalitetsmål: for det første er de fleste av produktene vi leverer enten komponenter som i seg selv bidrar til riktig driftstemperatur og dermed lavere utslipp, systemer som forhindrer brann og eksplosjon – eller instrumenter for kvalitet- og tilstandskontroll. For det andre bidrar vi ved å velge kvalitet i alle ledd til mindre bruk og kast, færre reklamasjoner med påfølgende retur – og dermed til litt mindre godstransport på veiene våre. På den måten kan en liten aktør likevel få ganske så stor innvirkning på omgivelsene. 

Produsentens sertifiseringer og End of Life Statement

ISO Certifications:

Amot manufacturing sites hold the following certifications:

 • ISO 9001 Quality Management System Certification (Houston, UK)

 • ISO 14001 Environment Management System Certification (UK)

End of Product Life Statement:

Before recycling or disposal, please note that many of AMOT / Chalwyn products can be serviced or repaired to extend the working  life, please see the product manual, or contact AMOT for details of servicing kits, spares for local repair, or the potential for return to Amot for assessment and possible refurbishment.

If confirmed at end of life cycle, then this product must be disposed of with due consideration for the environment and relevant legislation and local regulations.  

Note that residues may remain within the product which should be appropriately removed and safely disposed of, prior to recycling so as not to harm people or the environment. 

The majority of the materials used in the construction of AMOT / Chalwyn products are readily recyclable.

AMOT / Chalwyn valves are typically constructed from one or more of the following materials, cast iron, ductile iron, steel, stainless steel, bronze or aluminium and these materials should be recycled where possible, note that some parts may be re-usable or suitable for spares.

Any remaining parts that cannot be recycled, should be disposed of carefully and according to local requirements or legislation and utilising state of the art techniques. 


Compliance

Our products meet the requirements of the following European Directives:

 • ATEX Certification on select products intended for use in hazardous areas

 • CE Certification

 • PED (Pressure Equipment Directive)

 • ROHS/REACH

Go to AMOT Website

Gå til toppen