Kompetanse

Et godt samarbeid bygger på en god dialog og prosess mellom kunder og leverandører. Vi legger stor vekt på å yte høy servicegrad og besitte solid kompetanse, enten det gjelder nybygg, reparasjoner/ombygging eller planlagt vedlikehold.

Nybygg

Prosjektering
 • Generell informasjon om produkter og løsninger
 • Grunnlag for prosjektering
 • Prosjektering
 • Skissert løsning
 • Budsjettpris, leveringstid og dokumentasjon (produkter, sertifikater, godkjennelser)
Kjøpsprosess
 • Tilbud
 • Forhandlinger
 • Avtale
 • Levering

Rep og ombygging

 • Seilende skip
 • Planlagt dokk
 • Akutt problem

Her gjelder det å definere problemet og forslag til løsning mht produkter, dokumentasjon  og logistikk.

Planlagt vedlikehold

Grunnlag
 • Produkt
 • Alder, driftstid, stand
 • Mål med prosessen
  • fortsette som før
  • endre spec f.eks temp 

 

 О   

Termostatelement 

O-ringer 

Servicekit 

 О   

Større overhaling  

Kit

 

   О   

 Ny ventil  

 

 

Gå til toppen