Modell D: Treveis termostatventil

AMOT Modell D Termostatventiler er helautomatiske, 3-veis temperaturregulatorer for deling av væskestrøm, og brukes blant annet til å sørge for pålitelig kontroll av smøreoljekjøling. Ventilene er ellers egnet for prosesskontroll og industrielle applikasjoner der væsker skal ledes i ulike retninger avhengig av væskens temperatur. 

  • Hus i stål, bronse, støpejern eller duktilt støpejern
  • Ingen ekstern strømkilde behøves – enkel og rimelig installasjon
  • Ingen innstillinger eller konfigurasjon trengs –  "fit and forget"
  • Består av få deler – enkelt og rimelig vedlikehold
  • Fleksibel installasjon – fungerer i enhver monteringsposisjon
  • Automatisk selv-følende styring med positiv, proporsjonal ventilaktuering
VersjonØ "Ø mmMax Trykk [bar/psi]Max Flow [m3/t]Max Flow [US gpm]Max Anbefalt Trykkfall [bar/psi]
8DOCF 200 10,3 / 150 635 2800 0,5 / 7 
8DODF 200 10,3 / 150 635 2800 0,5 / 7 
8DOSJ 200 15,8 / 230 635 2800 0,5 / 7 

Temperaturområder: 27-110°C  (80-230°F)

Tilgjengelige materialer: Hus i støpejern, stål, duktilt jern eller bronse

Tilkoblinger: Gjenget eller flenset

​Drift:

Ventilen leveres med temperaturelementene fabrikkinnstilt til den nominelle temperaturinnstillingen. Temperaturen avføles ved Port A som forblir åpen for Port B (bypass) til væsketemperaturen når et punkt 4-6°C (8-10°F) under den nominelle innstillingen. Når temperaturen fortsetter å stige, beveger skyveventilen seg for å lukke Port B og åpne Port C (koblet til kjøleren eller varmeveksleren). Port B er helt lukket 4-6°C (8-10°F) over den nominelle innstillingen. Ventilen regulerer kontinuerlig væskestrømmen for å opprettholde den nominelle temperaturen. For optimal styring må systemet være dimensjonert slik at ca. 50% av den totale væskestrømmen passerer gjennom kjøleren ved full belastning.

Gå til toppen