Amot treveis ventil med aktuator brukt som blandeventil

Ventilen fordeler væske fra systemet mellom kjøler og bypass, slik at settemperatur oppnås på retur til systemet

Ved kontroll av kjølevæsketemperatur i for eksempel en motor måles vanligvis væsketemperaturen rett ved utløpet fra motoren. Ventilen fordeler videre væsken via kjøler eller bypass, slik at korrekt temperatur opprettholdes på retur til motoren. 

​Portene kan konfigureres fritt, noe som gir stor fleksibilitet i forbindelse med montering og evt. senere endringer. 

Væske fra varmekilde blandes med kald væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Port C kobles til væskestrømmen fra varmekilden. Port B tar inn kald væske fra bypass-røret. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A, og returnerer til kuldekilden.

​Eksempler på kuldekilde:

Gå til toppen