Sikring av brann- og redningskjøretøy

Brannvesenet er gjerne den nødetaten som oftest rykker ut til områder med gasslekkasjer, og ofte er det også de som kommer tettest på hendelsen. Som de fleste store kjøretøy er brannbilene dieseldrevne. Mens de fleste kjenner til at bensinmotorens tenningsanlegg utgjør en risiko, er det færre som vet at dieselmotorer  i og med fenomenet «Diesel Runaway» kan utgjøre en enda større risiko. - Faktisk i den grad at man risikerer at brannvesenets kjøretøy blir det som utløser katastrofen. 

​Fenomenet Diesel Runaway kan kort beskrives ved at en ytre drivstoffkilde (brennbar gass eller damp) kommer inn i dieselmotorens innsug og «forer» motoren slik at den ikke lenger kan stanses på vanlig måte. Den fri tilgangen på drivstoff gjør at motoren ruser seg ekstremt raskt opp til et punkt der den får såkalt «ventilflyt», og forbrenningen slipper ut gjennom innsug og/eller eksos – der den i neste omgang kan antenne den ytre gasskilden.

Det som potensielt gjør dieselmotoren enda farligere enn bensinmotoren er at fenomenet (ifølge helt nye forsøk) oppstår allerede ved gasskonsentrasjoner helt ned mot 20% av LEL (lower explosive level). Det skal dermed en svært liten, luftbåren lekkasje til før man har et problem.

​Fenomenet er lite kjent og påaktet her i Norge, men internasjonalt har det hendt flere store ulykker – både i tilknytning til raffinerier, hydrokarbonlagring og -transport, avgasser fra boreslam osv. Derfor innfører nå flere og flere land reguleringer for dieseldrevne kjøretøy som skal ferdes i områder der gasslekkasjer kan forekomme. 

​Vi i Ing. Westad AS arbeider med å informere utsatte sektorer om risiko og løsninger, og kommer gjerne på et uforpliktende besøk – slik at du den dagen uhellet skulle være ute vet med deg selv at du har gjort hva du kunne for å beskytte deg mot risikoen. 

Gå til toppen