Programvare for validering og rutinekontroll

For medisinske, farmasøytiske og industrielle applikasjoner

Ebro Winlog.light

Universell programvare for EBRO dataloggere

 • Inneholder alle funksjonene i Winlog.basic
 • Dataimport fra andre EBRO applikasjonsprogrammer
 • Mange standardrapporter
 • Programvaren viser statistikk over måldataene (f.eks. MIN / MAX, gjennomsnitt, standardavvik etc.)
 • Ulike konfigurasjoner er mulig

Maskinvarekrav

 • Prosessor: Pentium 1 GHz, Hovedminne: 1 GB, ledig plass på harddisken: >300 MB

​Programvarekrav

 • Windows Vista (32 bit eller 64 bit)
 • Windows 7 (32 bit eller 64 bit)

Andre krav

Ebro Winlog.basic

Gratis programvare​

 • Intuitiv og enkel i bruk
 • Grafisk og numerisk visning av måledata
 • Lagring og utskrift av rapporter
 • Dataeksport til Microsoft® Excel og PDF
 • 21 CFR Part 11-funksjonalitet (tilvalg)

Maskinvarekrav

 • Prosessor: Pentium 1 GHz, Hovedminne: 1 GB, ledig plass på harddisken: >300 MB

Programvarekrav

 • Windows Vista (32 bit eller 64 bit)

 • Windows 7 (32 bit eller 64 bit)​

Andre krav

Ebro Winlog.med

Profesjonell programvare for rutinekontroll

 • Brukervennlig
 • Høypresisjonsmålinger
 • Automatisk rapportgenerering
 • Automatiske brukerdefinerte beregninger
 • Automatisk gjenkjennelse av prosessykluser
 • Opprettelse av brukerdefinerte maler for spesifikke enheter og termiske prosesser
 • Tredimensjonal visning av sensorplassering 10. FDA 21 CFR Del 11

Maskinvarekrav

 • Prosessor: Pentium 1 GHz, Hovedminne: 1 GB, ledig plass på harddisken: >300 MB

Programvarekrav

 • Windows Vista (32 bit eller 64 bit)
 • Windows 7 (32 bit eller 64 bit)

Andre krav

Ebro Winlog.pro

Profesjonell programvare for programmering og evaluering av data

 • Inneholder alle funksjonene i Winlog.basic og Winlog.light
 • Sanntidsovervåking med trådløse dataloggere
 • Beregning av F0-verdi, absolutt fuktighet, PE-verdi etc.
 • Absolutt eller relativ tidslinje
 • Tilpasset definisjon av individuelle områder (med egen statistikk og beregninger)
 • Kalibreringsverktøy for dataloggere
 • Integrasjon av bilder og grafikk i rapporter
 • IQ / OQ dokumentasjon (valgfritt)

​Maskinvarekrav

 • Prosessor: Pentium 1 GHz, Hovedminne: 1 GB, ledig plass på harddisken: >300 MB

Programvarekrav

 • Windows Vista (32 bit eller 64 bit)
 • Windows 7 (32 bit eller 64 bit)

Andre krav

Ebro Winlog.validation

Profesjonell programvare for rutinekontroll og validering

 • High-performance rapport og evalueringsprogramvare

 • Brukervennlig

 • Meget nøyaktige målinger

 • Automatisk rapportgenerering

 • Automatiske brukerdefinerte beregninger

 • Automatisk gjenkjenning av prosessykluser

 • Opprettelse av brukerdefinerte maler for bestemte enheter og termiske prosesser

 • Tredimensjonal visning av sensorplassering

 • FDA 21 CFR Del 11

 • IQ- / OQ dokumentasjon tilgjengelig

 • Automatisk fullføring av valideringsprosesser

Maskinvarekrav

 • Prosessor: Pentium 1 GHz, Hovedminne: 1 GB, ledig plass på harddisken: >300 MB

Programvarekrav

 • Windows Vista (32 bit eller 64 bit)

 • Windows 7 (32 bit eller 64 bit)

Andre krav

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen