EBRO elektronisk Bowie&Dick-test

Testens formål

For optimalt steriliseringresultat er det viktig at all luft i autoklavekammeret blir fjernet ved hjelp av vakuum. Bowie&Dick (BD) test utføres for å kontrollere at all luft fjernes, og at adekvat dampgjennomtrenging oppnås i steriliseringsprosessen. Testen avdekker også om nivået av ikke-kondenserbare gasser (NCG) er for høyt.

​BD testen er en oppstartstest / funksjonstest som kjøres i store autoklaver med kammer over 60 liter.

​Krav og standarder

BD-test er definert som en type test i EN 285, der kravene til testen er beskrevet i EN ISO 11140-4.  Som et alternativ til den originale 7-kilos Bowie&Dick testpakken finnes både kjemisk og elektronisk BD-test. Begge oppfyller standardens krave til daglig funksjonstest.

Hva testes?

En elektronisk Bowie&Dick-test gjør det mulig å kontrollere dampgjennomtrengning i henhold til EN 285, EN ISO 11140-4 og ISO 17665. I tillegg kan også andre relevante steriliseringsparametre kontrolleres. Med EBI 16, elektronisk Bowie&Dick test fra Ebro, kan det også gjennomføres en ren vakuumtest. 

Forvarsel om autoklavesvikt

EBI 16 kan også oppdage mulige feil på autoklaven. Selv små mengder restluft kan spores, mengder som ennå ikke fører til en feilet Bowie&Dick-test. 

Sertifisering og kalibrering

EBI 16 er designet og kalibrert for bruk i 1000 sykluser / 2 år. Ved rekalibrering nullstilles testen og kan brukes i nye 1000 sykluser / 2 år. 

EBI 16 elektronisk BD-test er sertifisert av uavhengig laboratorium i henhold til EN 11140-4.

Datalagring og etterprøvbarhet

Alla data lagres automatisk, og kan evalueres og prosesseres i tilhørende programvare Winlog.med eller Winlog.validation. Programvaren er TÜV-godkjent, og kan brukes sammen med andre Ebro-loggere for rutinekontroll og validering.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen