Validering av vaskedesinfektor

Det er like viktig å validere vaskedesinfektor som autoklave. Det er også på desinfektorer vi finner flest feil (dårlig vaskekapasitet , lave letalitets-/A0-verdier). 

​Vår protokoll for validering av vaskedesinfektor:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

​2. Kontroll av utført service og rutinekontroller, samt operasjonskvalifisering (OQ)

​3. Termisk lastvalidering ihht. EN ISO 15883-1

​Programmer/kjøringer:

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

Temperaturmålinger​

4) Validering av vaskekapasitet

5) Rapport

​Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen