Konduktivitetslogger fra EBRO

I vaske- og dekontamineringsprosesser er det svært viktig å kontrollere at instrumentene blir rene, og at alt av kjemikalierester fra vaskeprosessen blir fjernet.

​Kontroll av siste skyllevann er en god indikator på om det finnes spor av kjemikalier. Ved å logge vannets ledeevne (konduktivitet) vil man få en monitorering av vannets ledeevne gjennom hele vaskeprosessen, og til slutt en verifikasjon på at alt av kjemikalier er fjernet. Vår konduktivitetslogger fra EBRO er spesialdesignet for stabil og korrekt plassering i dren/sluk. Sammen med konduktiviteten måles også temperaturen i en egen følerkanal.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen