Våre tjenester

Validering av reprosesseringsmaskiner

Sterilsentralen er en av sykehusets/klinikkens viktigste avdelinger, der produksjon av rene og sterile instrumenter legger grunnlaget for rask tilfriskning og korte liggetider. Dette arbeidet krever 100% kontroll på at utstyr og prosesser fungerer slik de skal. Årlig validering av vaskedesinfektor og autoklave/dampsterilisator gir pålitelig dokumentasjon av at vaske- og steriliseringsprosessene får det forventede og nødvendige resultat – og er en forutsetning for å bevise at sterilsirkelen er intakt:

 • Stor og liten autoklave (EN285/EN13060) skal valideres årlig ihht. EN ISO 17665

 • Vaskedekontaminator skal valideres årlig ihht. EN ISO 15883-1

 • Bekkenspyler skal prosesskontrolleres årlig ihht. EN ISO 15883-6

 • DAC Universal skal valideres årlig ihht. EN ISO 17665 og EN ISO 15883

Gjennomført validering utgjør basisen for interne rutinekontroller gjennom resten av året, og gir økt sikkerhet både for pasienter og for personell som skal håndtere reprosesserte instrumenter. I tillegg er det økonomisk gunstig å avdekke utstyrsfeil innen de fører til uforutsett driftsstans.

Validering av dypfrysere, kjøleanlegg og transportkjøling

Mapping, kvalifisering og validering av kjøle- og fryseanlegg for apoteker, medisinprodusenter/-distributører og andre aktører som er avhengig av sikre bevis på at kjølekjeden (cold chain) holdes ubrutt gjennom hele prosessen. 

Validering av autoklaver i næringsmiddelindustrien

Kontakt oss også for tilbud på validering av autoklave/sterilisator beregnet for matproduksjon.

Utstyr og programvare

Vi i Valideringsservice bruker i hovedsak utstyr fra Ebro i arbeidet vårt. Ebros loggere og programvare er spesielt utviklet for validering av reprosesseringsmaskiner i henhold til alle gjeldende standarder, og produserer pålitelige og etterprøvbare resultater. Kontakt oss for gode tilbud på dataloggere, programvare osv.

Service, reparasjon og kalibrering

Vi utfører service, reparasjoner og kalibrering av dataloggere og andre produkter fra Ebro.

Kurs og utdanning

Valideringsservice arrangerer kurs og komplette utdanningsløp for kunder som selv ønsker å begynne med validering av eget utstyr.

Hos Valideringsservice får du:

 • Kompetente teknikere

 • En profesjonell og pålitelig partner i alle spørsmål om validering og rutinekontroll

 • Kontroll skjer med nyeste generasjon elektroniske dataloggere

 • Utarbeidelse av valideringsrapporter gjøres med TÜV-sertifisert programvare

 • Alt arbeid planlegges og utføres ihht. ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

 • Tips og råd om enkle tiltak på sterilsentralen – tiltak som kan gi vesentlig besparelse av både tid og penger

 • Trygghet: kontroll og kalibrering av vårt eget valideringsutstyr gjøres av uavhengig tredjepart. Dermed kan du stole på at testene vi utfører er så nøyaktige og pålitelige som overhodet mulig. 

For tilbud på validering send en mail til post@valideringsservice.no eller ring 66 84 66 67.

Gå til toppen