Timestrip Complete 489

Elektronisk temperaturindikator

– Den smarte måten å overvåke varetemperatur på!

✓ Legemidler
✓ Vaksiner
✓ Blod og blodprodukter
✓ Matvarer

TC489 “Timestrip complete” er en temperaturindikator med samme ytelse og fordeler som en engangslogger – til en atskillig lavere pris! Standard temperaturgrenser 2°C til 8°C*. Tre lysdioder gir tydelig, ikke-reversibel indikasjon på øvre og nedre temperaturbrudd – samt normal drift. Ved endt transport kan mottager skanne indikatoren med smarttelefonen, og få opp komplett rapport over avvik, inkludert graf og tabell med loggede verdier. 

* Kan leveres forhåndsprogrammert for andre temperaturområder (ved bestilling over 1000 stk.)

Fordeler og funksjoner:

  • Kostnadseffektiv løsning for overvåkning av temperaturdefinert transport
  • NFC-funksjonalitet (Near Field Communication)
  • Irreversibel alarmindikasjon

Lagret info kan avleses med en NFC-støttet smarttelefon

Oversiktlig rapport opprettes automatisk. Kan lagres eller videresendes som pdf-fil

App tilgjengelig på App Store og Google Play

Hvordan bruke Timestrip TC489:

Aktivér ved å bryte firkanten «Break to Start». Grønn LED blinker 5 ganger. Målingen begynner etter 30 minutter

Under startforsinkelsen    blinker grønn og rød LED én gang hvert 30. sekund. Plassér indikatoren med transportvarene.

Ved logging uten avvik vil grønn LED blinke hvert 30. sekund.

Høy temperatur: Rød LED blinker hvert 30. sek.     
Lav temperatur:  Blå LED blinker hvert 30. sek.

For å stoppe målingen brytes trekanten «Break to stop» av. Rød LED blinker 5 ganger.

Spesifikasjoner:

Arbeidstemperatur: -30℃ - 60℃

Alarmgrense:              Programmerbar verdi  (2℃ - 8℃  som standard)

Målenøyaktighet:      ± 0,5℃ (-20℃ - 40℃) ±1℃ (øvrige temperaturer)

Sensor:                          Innebygd NTC

Bruksområde:            Engangslogger for transporttemperatur

Start/Stopp:                Bryt av merket flik område for å starte logging

                                          Bryt av merket flik for å avslutte logging:

Startforsinkelse:        Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Alarmforsinkelse:      Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Loggeintervall:           1 minutt

Statistisk info:             Starttid, start alarm tid, maks. verdi, min. verdi, tid med temperatur over alarmgrensen, tid under alarmgrensen, alarmstatus

LED indikatorer:         Ingen alarm = GRØNN  Høy temperatur = RØD Lav temperatur = BLÅ

Kalibreringspkt.:        -20℃, +2℃,  +8℃ , 20℃ , 40℃ , 60℃

Mål:                                 34 x 48 x 4,5 mm           

Vekt:                               6 gram

Materiale:                     Hardplast

Batteri:                          CR1620 lithium

Holdbarhet:                1 år (ved sampling 1 x pr. minutt)

Beskyttelse:                IP54

NB!

Vi har også indikatorer for blodtemperatur, ultradypfryste vaksiner (f.eks. Covid19-vaksinen) samt en rekke andre produkter. Kontakt oss for mer informasjon!

Gå til toppen