Sterilsentralen – en av klinikkens viktigste avdelinger!

Bestill risikoanalyse fra Valideringsservice.

Alle som drifter en sterilsentral bør foreta en risikoanalyse av virksomheten, med tilhørende handlingsplan. 

En tredjeparts analyse kan avdekke områder man har «sett seg blind på», og slik bidra med viktig informasjon, både til personale og beslutningstagere. 

Noen elementer en risikoanalyse bør inneholde: ​

 • Kan personalet lese og forstå alle parametre fra autoklaver og vaskedesinfektorer?

 • Kan personalet avdekke om det er i ferd med å utvikles feil eller driftsstans på utstyret, slik at service eller reparasjon må bestilles?

 • Hva skjer hvis autoklaven ikke fungerer som den skal? (og godset derfor må anses som usterilt)

 • ​Hvilke tiltak iverksettes om autoklaven har blitt brukt etter at sporeprøver er utført, og det avdekkes at godset ikke har vært sterilt?​

  • Tilbakekalling av gods?

  • Antibiotikakur til pasientene som er blitt behandlet med godset?

  • Ny validering og nye sporeprøver?

 • Hva skjer hvis BD-testen ikke går gjennom? Hvor langt tilbake skal godset evt. tilbakekalles for ny desifeksjon og sterilisering?

Det vil alltid kunne oppstå feil på maskiner og annet utstyr. Rutinene på sterilsentralen, samt personalets kompetanse blir dermed avgjørende for å hindre at utstyrssvikt får alvorlige følger.

Valideringsservice hjelper deg med å styrke sikkerheten i alle ledd!   

30% autoklaver med alvorlig feil*

Validering gir trygghet

Med tredjeparts validering fra Valideringsservice kan du være trygg på at maskinene dine presterer slik de skal, samt på at du følger nasjonale anbefalinger og relevante ISO/EN-standarder. 

I tillegg til forbedret sikkerhet for pasienter og ansatte kan en velfungerende sterilsentral spare deg for både tid og penger. 

45% autoklaver med mindre feil*

 *Tall fra OUS, 2018

Basis for rutinekontrollen

Den årlige valideringen er grunnlaget alle rutinetester hviler på: Bowie & Dick, sporeprøver, restproteintest mm.

Valideringsservice utfører valideringen for deg, eller bidrar med nødvendig utstyr og kompetanse.

Utstyr, software, råd og tips til rutinekontrollen hjelper vi deg også med. 

25% autoklaver helt uten feil*

Risikoanalyse

Spør oss om fullstendig risikoanalyse av sterilsentralens daglige drift. 

Det finnes alltid rom for å bli bedre, og en gjennomgang av rutiner, opplæring og den personalets kjennskap til maskinpark og annet utstyr avdekker ofte områder man med fordel kan ha større fokus på. 

Risikoanalysen utføres med basis i kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Valideringsservice er et samarbeid mellom Jacomedic AS og Ing. Westad AS.

Til sammen sitter vi på mer enn 30 års erfaring med steril- og helserelaterte produkter, samt måling og logging av kritiske parametere på lab og sterilsentral. 

Vi utfører tredjeparts validering av autoklave, vaskedesinfektor og DAC Universal i henhold til gjeldende ISO/EN-standarder. Spør oss også om validering av endoskopvasker og bekkenspyler!

www.valideringsservice.no

post@valideringsservice.no

Tlf. 91630476 / 41562063

Sertifisert ihht. ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

Gå til toppen