Sterilsentralen – en av klinikkens viktigste avdelinger!

Alle som arbeider på en sterilsentral trenger regelmessig faglig påfyll. Dette gjelder like mye for de ansatte på et lite legekontor som for hygieneteknikerne på et stort sykehus. ​

Valideringsservice kommer gjerne ut til din klinikk og gir tips, råd og opplæring til personalet. 

Typiske temaer vi tar opp: 

 • Sterilsirkelen

 • Pakking av gods

 • Rene og urene soner  plassering av utstyr

 • Kan personalet lese og forstå alle parametre fra autoklaver og vaskedesinfektorer?

 • Kan personalet avdekke om det er i ferd med å utvikles feil eller driftsstans på utstyret, slik at det må bestilles service eller reparasjon? 

 • Hva skjer hvis autoklaven ikke fungerer som den skal? (og godset derfor må anses som usterilt)

 • ​Hvilke tiltak iverksettes om autoklaven har blitt brukt etter at sporeprøver er utført, og det avdekkes at godset ikke har vært sterilt?​

  • Tilbakekalling av gods?

  • Antibiotikakur til pasientene som er blitt behandlet med godset?

  • Ny validering og nye sporeprøver?

 • Hva skjer hvis BD-testen ikke går gjennom? Hvor langt tilbake skal godset evt. tilbakekalles for ny desifeksjon og sterilisering?​

Det vil alltid kunne oppstå feil på maskiner og annet utstyr. Rutinene på sterilsentralen, samt personalets kompetanse blir dermed avgjørende for å hindre at utstyrssvikt får alvorlige følger. 

Valideringsservice hjelper deg med å styrke sikkerheten i alle ledd!  

Ta kontakt, så finner vi et opplegg som passer for deg og din sterilsentral! 

Gå til toppen