Timestrip TL520 Micro Data Loger

– Den smarte måten å overvåke varetemperatur på!

✓ Legemidler
✓ Vaksiner
✓ Blod og blodprodukter
✓ Matvarer

TC489 “Timestrip complete” er en temperaturindikator med samme ytelse og fordeler som en engangslogger – til en atskillig lavere pris! Standard temperaturgrenser 2°C til 8°C*. Tre lysdioder gir tydelig, ikke-reversibel indikasjon på øvre og nedre temperaturbrudd – samt normal drift. Ved endt transport kan mottager skanne indikatoren med smarttelefonen, og få opp komplett rapport over avvik, inkludert graf og tabell med loggede verdier. 

* Kan leveres forhåndsprogrammert for andre temperaturområder (ved bestilling over 1000 stk.)

Fordeler og funksjoner:

  • Kostnadseffektiv løsning for overvåkning av temperaturdefinert transport
  • NFC-funksjonalitet (Near Field Communication)
  • Irreversibel alarmindikasjon
Lagret info kan avleses med en NFC-støttet smarttelefon
Lagret info kan avleses med en NFC-støttet smarttelefon

Spesifikasjoner:

Arbeidstemperatur: -30℃ - 60℃

Alarmgrense:              Programmerbar verdi  (2℃ - 8℃  som standard)

Målenøyaktighet:      ± 0,5℃ (-20℃ - 40℃) ±1℃ (øvrige temperaturer)

Sensor:                          Innebygd NTC

Bruksområde:            Engangslogger for transporttemperatur

Start/Stopp:                Bryt av merket flik område for å starte logging

                                          Bryt av merket flik for å avslutte logging:

Startforsinkelse:        Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Alarmforsinkelse:      Programmérbar verdi (30 minutter som standard)

Loggeintervall:           1 minutt

Statistisk info:             Starttid, start alarm tid, maks. verdi, min. verdi, tid med temperatur over alarmgrensen,                                                tid under alarmgrensen, alarmstatus

LED indikatorer:         Ingen alarm = GRØNN  Høy temperatur = RØD Lav temperatur = BLÅ

Kalibreringspkt.:        -20℃, +2℃,  +8℃ , 20℃ , 40℃ , 60℃

Mål:                                 34 x 48 x 4,5 mm           

Vekt:                               6 gram

Materiale:                     Hardplast

Batteri:                          CR1620 lithium

Holdbarhet:                1 år (ved sampling 1 x pr. minutt)

Beskyttelse:                IP54

NB!

Vi har også indikatorer for blodtemperatur, ultradypfryste vaksiner (f.eks. Covid19-vaksinen) samt en rekke andre produkter. Kontakt oss for mer informasjon! 

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen