Temperaturloggere for kjøl og frys

For medisinske, farmasøytiske og industrielle applikasjoner

Temperaturloggerne Ebro EBI 300/310 har display som viser registrert min- og maxverdi, samt om en forhåndsdefinert grense er brutt.

Enkel programmering via www.ebi300.com eller Winlog-programvare (Les mer om programvare >>)  

​​Autogenerering av PDF-rapport ved å sette loggeren i USB-porten på en PC. ​(Ingen interface trengs). 

Arbeid med verdiene i Winlog.pro, eller få automatisk generert valideringsrapport  i Winlog.validation. 

Finnes i flere ulike varianter: Intern eller ekstern sensor, ulike temperaturområder, og med eller uten fuktsensor. ​Finnes også i engangsversjon. Last ned fullstendig brosjyre under. 

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen