Validering av vaskemaskin for tøy

Kontaminerte arbeidsklær er en potensiell smittespreder i mange yrker og bransjer, blant annet i helsevesenet, i tannlegesektoren, innen veterinærmedisin, i ambulansetjenesten og på slakterier.

Sengeklær og håndklær som ikke er blitt tilfredsstillende vasket kan også være spredere av smitte.  

Validering av vaskeprosessene gir klare bevis på at de påkrevde og nødvendige forhold for desinfeksjon av arbeidsklær eller andre tekstiler oppnås:

​​1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

​Finnes dokumentasjon på at vaskemaskinen er installert ihht. spesifikasjonene?

​2. Kontroll av operasjonskvalifisering (OQ)

Finnes bruksanvisning på vaskemaskinen, og brukes den i henhold til instruksjonene? 

​3. Termisk validering 

​Programmer/kjøringer:

  • For å sikre reproduserbarhet skal hvert program kjøres 3 ganger (3 godkjente kjøringer etter hverandre)

​5) Validering av vaskekapasitet

​Leverer vaskemaskinen tilstrekkelig med vann og såpe/kjemi til at vaskeprosessen kan forløpe tilfredsstillende? 

​6) Rapport

​Alle funn sammenføyes i en valideringsrapport der det framkommer om maskinen anbefales til videre bruk, eller om tiltak må iverksettes. 

​Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen