Mapping / Kartlegging av kjøle- og fryserom

 For mange varer finnes strenge krav til trygg oppbevaring. Ikke minst gjelder dette matvarer, medisiner og andre farmasøytiske produkter. Mange medisiner, vaksiner mm. skal typisk oppbevares ved 2-8ºC, mens matvarer som fisk, kjøtt, brødvarer, frukt og grønt alle har sine egne, optimale oppbevaringstemperaturer. 

Nye eller endrede kjøle-/fryserom

Før et nytt eller endret kjøle- eller fryselager tas i bruk må det alltid foretas en såkalt mapping av rommet. Denne kartleggingen avdekker rommets sterke og svake soner, og baseres på en protokoll som tar hensyn til blant annet:

  • hvilke varer som skal lagres

  • rommets dimensjoner

  • kjøleanleggets virkemåte

  • hvor rommet er plassert i bygget

  • evt. klima/værforhold i regionen

Basert på dette plasseres et visst antall dataloggere for temperatur (samt eventuelt relativ luftfuktighet) i et mønster som sikrer best mulig kartlegging av anleggets prestasjon over tid, typisk fra 72 timer til en uke. Avhengig av anleggets konstruksjon og bruksområde kan det også være nødvendig å gjenta kartleggingen under ulike klimatiske forhold, typisk sommer og vinter. I tillegg skal kartleggingen gjentas regelmessig også uten at endringer har funnet sted, typisk hvert tredje år.  

Målet med kartleggingen er i hovedsak todelt: 

  • Skaffe bevis på at rommet kan brukes til sitt tiltenkte formål

  • Fremskaffe informasjon om korrekt lokalisering av faste loggepunkter for rutineovervåking av temperatur og eventuelt relativ luftfuktighet

Videre kan kartleggingen gi viktig informasjon om:

  • hvordan varene best kan plasseres i rommet for optimal holdbarhet/trygghet

  • Identifisere områder eller tidspunkter med svak eller utilstrekkelig ytelse

Både tomt og fullt lager skal testes: 

For å avgjøre at selve rommet presterer etter hensikten og i henhold til kriteriene (f.eks. 2-8ºC) skal det først kartlegges i tom tilstand – såkalt Operation Qualification (OQ). 

Hvis det tomme lageret presterer i henhold til kriteriene går man videre til såkalt Performance Qualification (PQ). Her kartlegges rommet typisk under kjøring ved full kapasitet.  

Rapport

Kartleggingsrapporten har et bestemt oppsett, og skal peke på eventuelle mangler. I tillegg skal altså plassering av faste målepunkter for rutineovervåkingen defineres.  Først etter å ha rettet eventuelle mangler, samt montert rutineovervåkingssystemet, kan rommet tas i bruk. 

Alle endringer i lagringsmønster, maksimal kapasitet eller kjøleanlegg medfører at ny OQ og PQ må utføres. 

Kontakt Valideringsservice for mer informasjon, eller tilbud på kartlegging av ditt lager.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen