Validering av DAC Universal

Vår protokoll for validering av DAC Universal (Sirona)​

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

​Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

​2. Kontroll av utført service og rutinekontroller

​3. Kontroll av operasjonskvalifisering (OQ)

Finnes dokumentasjon på at installert utstyr fungerer som spesifisert når det brukes ihht. arbeidsprosedyrene?

​4. Termisk validering (PQ) av DAC Universal MKIII

​Trykk- og temperaturmålinger

​5. Validering (PQ) av DAC Universal MKIV

​Trykk- og temperaturmålinger

Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen