Rutinekontroll

Rutinekontrollen er en test som utføres regelmessig for å kontrollere ytelsen til det aktuelle utstyret. Man får dermed en bekreftelse på at utstyrets ytelse er i tråd med valideringen. Frekvensen på rutinekontrollen avhenger av type enhet og prosess. 

Rutinekontroll stor autoklave

Tradisjonelt er 7-kilos Bowie&Dick-pakken sentral i rutinekontroll av stor autoklave. Ebro har utviklet en elektronisk versjon som gir enkel og effektiv håndtering, eksakte og etterprøvbare resultater samt sikker lagring av testrapporter. 

Gå til toppen