TEMPERATURKONTROLL OG STYRINGSDATA - HELT ENKELT

Realview

Med IoT og trådløse sensorer gir vi brukerne full kontroll over status, styringsdata og dokumentasjon – fra råvarer til produksjon og lagring. Tilpasses enkelt eksisterende løsninger, og knytter sammen data fra mange ulike kilder og sensorer.

Driftsdata – alltid tilgjengelig

Ønske om innsikt – mange utfordringer:

 • Krav til lønnsomhet og konkurransekraft

 • Mindre variasjon i produktkvalitet

 • Oversikt over produksjonsflyt

 • Kontrollpunkter HACCP

 • Sporbarhet

 • Redusere svinn

 • Unngå tap

 • Høyere kvalitet

 • Strengere miljøkrav

 • Bedre effektivitet

 • Høyere oppetid

 • Bedre produksjonsplanlegging

Realview samler, lagrer og visualiserer data fra mange ulike kilder, og gir deg full statusoversikt på relevante parametere. 

Realview – ferdigløsning for sanntidsdata

 • Toppsystem – innsamling av data i sanntid
 • Sterk løsning for logging, varsling og oppfølging av alarmer etc. 
 • Sammenkobling av av data fra eksisterende løsninger
 • Utplassering av sensorer for ny info
 • Ivaretar allerede foretatte investeringer
 • Intuitive grensesnitt for alle brukergrupper – fra fabrikksjef til operatør
 • Analyse, prediksjon og rapportering – internt og eksternt
 • Forutsigbare kostnader

Mange bruksområder

Overvåkning av produksjon, lager etc. 
 • Raskt overblikk over prosesser og status

 • Logging av hendelser ved datafangst

 • Beslutningsstøtte + enkel deling av info

 • Drilldown

Helse, miljø og sikkerhet
 • Grunnforutsetninger for matsikkerhet

 • Registrering av bevegelser

 • Måling av tanker og ytre miljø

 • Energibruk, vibrasjoner etc.

Visualisering og kobling av ulike datakilder
 • Viser i 2D eller 3D hvor avvik oppstår

 • Mulighet for kameratilkobling for visning av faktisk tilstand

 • Samme funksjonalitet på mobil og PC

Varsling og oppfølging av avvik
 • Varsling ved overskridelser grenseverdier

 • Eskalering ved manglende avviksoppfølging

 • Kategorisering av avvik for analyse

 • Autogenererte bestillinger (tømming / påfylling / service etc.)

Analyse og rapportering
 • ?

Funksjonsrik applikasjon 

– sanntid oversikt, varsling og analyse

Brukernivåer

Hoved-admin (PC)
 • Opprette nye kunder

 • Tilgangsstyring

Lokasjon-admin (PC/mobil)
 • Total oversikt alle lokasjoner/linjer

 • Tilgangsstyring

Prosessleder (PC/mobil)
 • Administrere egne linjer

 • Brukeradministrasjon

 • Oppfølging av varslinger og aktiviteter

 • Aggregert info pr. lokasjon

Operatør (PC/mobil)
 • Mine områder

 • Mine oppgaver

 • Mine varslinger

 • Status

Ing. Westad Realview – helt enkelt! 

Enkelt å ta i bruk – løpende status og varsling

Bransjetilpasset oppsett

Alltid tilgang – også på mobil

Unik funksjonalitet

Ingen store investeringer

Cross IoT plattform inkludert
KUNDERFARINGER

Skikkelig mat og godt håndverk! 

Grilstads avdeling i Brumunddal har alltid søkelys på konsernets målsetting om å levere skikkelig mat og et godt håndverk. Langt kommer man med dyktige folk og sterke tradisjoner, men ved hjelp av litt teknologi har Grilstad Brumunddal satt mål om å frigjøre tid og skaffe seg en enda bedre overvåkning.

Grilstad hadde en stund sett på ulike løsninger for automatisk dokumentasjon av produksjonsprosessen. Produktene til Grilstad skal gjennom flere faser og totalt kan det gå en dag eller to fra produksjonen starter produktene er klare for utsendelse.

Utover ønsket å automatisere innsamling av data i produksjonsprosessen, var varslinger ved definerte verdier og enkel tilgang til historiske data for sporing og analyse viktig for Grilstad.

Med løsningen fra Ing. Westad og Iotix, har Grilstad på Brumunddal ikke bare fått funksjonaliteten de ønsket seg, men også muligheten til å følge prosessen uansett hvilken terminal de har for hånden – også mobiltelefon. Hvor lang tid i forveien de skal varsles før produktet er ferdig, velger de selv, slik at de kan ta dem ut av ovn/kjøl på riktig tidspunkt.

Løsningen vil gi dem mulighet for elektronisk lagring av alle data ett sted, slik at de har nødvendig dokumentasjon dersom de trenger å se tilbake på et produksjonsforløp/batch.

For Grilstad sine medarbeidere gir den nye løsningen langt større fleksibilitet. Der de tidligere måtte forholde seg til en stasjonær PC i produksjonslokalet og display på produksjonsutstyret, har de nå tilgang til data uansett hvor de befinner seg.

Det er planlagt flere utvidelser for å samkjøre med planleggingsverktøy for produksjon og overvåking av annet produksjonsutstyr med Realview-løsningen.

Gå til toppen