Validering av bekkenspyler

Også bekkenspyler bør testes/valideres med jevne mellomrom. Som for vaskedesinfektor kontrollerer vi både vaskekapasitet og letalitet/A0-verdi, men med en noe forenklet prosedyre.  

​Vår protokoll for validering av bekkenspyler:

1. Kontroll av installasjonskvalifisering (IQ)

Finnes dokumentasjon på at utstyret er installert ihht. spesifikasjonene?

2. Kontroll av utført service og rutinekontroller, samt operasjonskvalifisering (OQ)

3. Validering av vaskekapasitet samt termisk lastvalidering ihht. EN ISO 15883-3

​Programmer/kjøringer:

  • 1 til 3 kjøringer med vaskeindikatorer og temperaturloggere. 

4) Rapport

​Protokollen kan justeres i samråd med kunden. Alle endringer skal dokumenteres.

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen