EBI 330 engangs temperaturlogger

Har ikke display, men en lampe som viser om en satt grense er blitt overskredet

​Enkel programmering via www.ebi300.com eller Winlog programvare

​Autogenerering av PDF-fil

Bruk av systemet

1)

Start loggeren

2)

Plasser loggeren sammen med materialet som skal overvåkes, fraktes el. 

3)

Stans loggeren

4)

Automatisk pdf-rapport, sending av epost eller lagring i forhåndsbestemt mappe

Gå til toppen