EBRO EBI 300/310 temperatur- og fuktloggere

Ebro EBI 300/310 har display som viser min og max, samt om alarm er av eller på

Enkel programmering via www.ebi300.com eller Winlog programvare

​Autogenerering av PDF-fil

​Ingen interface trengs

​Flere ulike varianter: Intern eller ekstern sensor, ulike temperaturområder, med eller uten fuktsensor

​Finnes også i engangsversjon >>

 

Bruk av systemet

1)

Programmér loggeren via pc (gratis online-program eller lokalt installert program)

2)

Plasser loggeren i kontrollområdet

3)

Koble loggeren til en PC

4)

Pdf-rapport  genereres automatisk. Data kan også analyseres  i Winlog, eller eksporteres til Excel

Gå til toppen