EBRO EBI 25 trådløse dataloggere for temp/fukt mm

 • Ferskvare, frukt og grønt
 • Kjølerom og dypfrysere
 • Lagerovervåking
 • Transportovervåking (der loggerne returnerer til samme anlegg)
 • Overvåking av bygg
 • Forskning

EBRO EBI 25 trådløse dataloggere finnes med intern eller ekstern føler, og som logger kun for temperatur eller for både temperatur og fukt. Systemet sender informasjon i sanntid til programvaren Winlog.wave eller Winlog.web, eller til mobile enheter. Ulike triggerpunkter for alarm kan settes opp, slik at du alltid kan stole på at varene dine er trygge. Ulike brukere kan også få ulike varsler, f.eks. slik at ledelsen får varsel kun i tilfelle gitte grenseverdier overskrides. 

Ved hjelp av en Modbus kan også andre datakilder, alarmer etc. integreres i systemet.  

Bruk av systemet

Èn interface (IF400) kan dekke opp til 50 EBRO EBI25-loggere over en avstand på 20-30 m

IF400 vil gjenkjenne og lese loggeren ved ankomst til dekningsområdet – f.eks. ved transportlogging (Hver EBI25 er satt opp til ett anlegg)

Signalet kan forsterkes med ekstra antenne for å dekke større områder – eller flere IF400 kan settes opp til å kommunisere med hverandre. Ved bruk av flere IF400 kan svært mange følere tilkobles 

Programvaren EBRO Winlog.web viser bade “watch list” og visualisering av det overvåkede området – ut fra dine egne plantegninger/bilder

Automatisk generering av rapporter: daglig, ukentlig, månedlig – med levering til epost om ønskelig.

​Fleksible alarmer som varsler hvis terskler overskrides – varsling til sms eller epost

Tekniske spesifikasjoner EBRO EBI 25

 • Lagringskapasitet: 288 verdier pr. kanal
 • Loggeintervall: 1min - 24t
 • Måleområde temp: -90°C -+150°C (intern føler) og -200°C - +199,9°C (eksterne følere)
 • Måleområde rF: 0-100% rF
 • Oppløsning: 0,1-1°C / 0,1% rF (avh. av måleområde)
 • Nøyaktighet temp: +/- 0,2°C -1,5°C (avh. av måleområde)
 • Nøyaktighet rF: +/- 3%
 • Opp til IP67 (EBI25-T)
 • Batteri kan byttes av bruker (opp til 2 års varighet)
Gå til toppen